ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 12/5/2017 δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. Αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β’/12-05-2017) σύμφωνα με την οποία (άρθρο 3) δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. 206/2017 απόφασή του ενέκρινε τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας προς τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την ανωτέρω ΚΥΑ έναντι ανταλλάγματος, είτε με δημοπρασία κατά τις διατάξεις περί δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α), είτε με απευθείας παραχώρηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος, κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού και μόνο για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χερσονήσου άμεσα, και πάντως όχι αργότερα της 15/6/2017.
Η παραχώρηση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του αρθρ. 56 του Ν. 4384/2016 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β’/12-05-2017).
Αυθαίρετη χρήση επιφέρει πρόστιμο 3πλάσιο του μισθωτικού ανταλλάγματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις αιτήσεις και τη σχετική νομοθεσία από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας (Δημαρχείο εντός πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών).
Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Δημαρχείο εντός πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών-Πρωτόκολλο-συνεννόηση με Τμήμα Εσόδων.

Πληροφορίες: Τηλ. 2813404620

Γραφείο Τύπου Δήμου Χερσονήσου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...