Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 2020

Αγαπητά μέλη,

         Σας υπενθυμίζουμε  ότι  σύμφωνα με το Νόμο 4446/2016 και με αποφάσεις των κατά τόπους Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της Κρήτης, οι οποίες εκδόθησαν μετά από τη σύμφωνη γνώμη των παραγωγικών φορέων, η Α’ περίοδος ενδιάμεσων εκπτώσεων σε όλη την Κρήτη για το έτος 2020, θα πραγματοποιηθεί από  1 – 15 Μαρτίου 2020 .

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Τρευλάκης Ελευθέριος Κανάκης Μύρων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...